Hướng dẫn kết nối lại Wifi khi mật khẩu Wifi thay đổi trên Windows 10

Shares

Trên Windows 10 khi mật khẩu kết nối Wifi thay đổi, người dùng sẽ không thể chọn Forget để nhập Password mới ngay tại khung kết nối Wifi như trên Windows 8.1 trở xuống.

Hướng dẫn kết nối lại Wifi khi mật khẩu Wifi thay đổi trên Windows 10

Để có thể kết nối lại với Wifi các bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Mở kết nối Wifi lên và chọn Network Setting

Mở kết nối Wifi lên và chọn Network Setting

Bước 2: Tại hộp thoại Network & Internet mới hiện ra, các bạn chọn Manager Wi-Fi setting

Tại hộp thoại Network & Internet mới hiện ra, các bạn chọn Manager Wi-Fi setting

Bước 3: Tại của sổ mới hiển thị ra, các bạn kéo xuống dưới và nhấp chuột trái vào tên kết nối Wifi đã thay đổi mật khẩu. Sau đó bấm vào Forget

Tại của sổ mới hiển thị ra, các bạn kéo xuống dưới và nhấp chuột trái vào tên kết nối Wifi đã thay đổi mật khẩu. Sau đó bấm vào Forget

Cuối cùng bạn vào phần kết nối Wifi nhập Password Wifi mới để thực hiện kết nối lại.

Cuối cùng bạn vào phần kết nối Wifi nhập Password Wifi mới để thực hiện kết nối lại.

Hướng dẫn kết nối lại Wifi khi mật khẩu Wifi thay đổi trên Windows 10
5 (100%) 1 vote
Shares

Tham gia thảo luận